Výběr

Katalog

CR193 Akční ceny

Produkty v akci - Deuterované sloučeniny

Akce
Akční cena
DMSO D6

DMSO D6

dimethylsulfoxid D6
Pro nukleární magnetickou rezonanci

Akce
Akční cena
CHLOROFORM D1

CHLOROFORM D1

trichlormethan D1
Pro nukleární magnetickou rezonanci

Akce
Akční cena
Žádný obrázek

OXID DEUTERIA

těžká voda, deuterovaná voda