Výběr

Katalog

Novinky - Mikrobiologie

Agar s kvasničným extraktem, glukózou a chloramfenikolem

Selektivní médium pro stanovení počtu kvasinek a plísní v mléce a mléčných produktech

Bujón mladinový

Pro kultivaci a stanovení počtu hub a zvláště kvasinek

Agar krystalová violeť-žluč s dextrózou a laktózou

Pro detekci a stanovení počtu enterobakterií

Bujón kultivační s tryptofanem

Pro detekci E. coli v potravinách a vzorcích vod pomocí produkce indolu

Akce
Akční cena
Novinka
Žádný obrázek

Trypton-sójový agar

Pro detekci a stanovení počtu E. col a jiných koliformních bakterií v potravinách a vzorcích vody

Tryptonový agar se žlučovými solemi

Pro detekci a stanovení počtu E. coli v potravinách a vzorcích vody

UTI chromo-agar

Urinary Tract Infection chromo-agar pro detekci a diferenciaci mikroorganismů způsobujících infekce močových cest

Agar TCBS

Pro selektivní izolaci bakterie Vibrio

Bujón TAT (základ)

Pro proliferaci a regeneraci mikroorganismů z různých typů vzorků, například farmaceutického či kosmetického původu, a materiálů kontaminovaných antimikrobiálními reagenty

Maximum recovery roztok

Pro homogenizaci a ředění mikrobiálních vzorků

Bujón Fraser Half (základ)

Obohacené médium pro detekci a izolaci bakterie Listeria v potravinách a prostředí

Akce
Akční cena
Novinka
Žádný obrázek

TSC agar (základ)

Tryptose Soy Citrate agar; pro detekci a vyčíslení Clostridium perfringens v potravinách a krmivech

MRSA cefoxitin suplement

Lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní detekci meticilin-rezistentních kmenů Staphylococcus aureus

RPF suplement

Lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro identifikaci a vyčíslení Staphylococcus aureus

Yersinia suplement

CIN suplement; lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci Yersinia enterocolitica

Listeria chromo selektivní suplement

Lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci bakterií Listeria

Listeria Oxford suplement

Lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci bakterie Listeria monocytogenes

Listeria Palcam suplement

Lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci bakterie Listeria monocytogenes

Citronan amonno-železitý, roztok 12,5 %

Sterilní ready-to-use doplněk do kultivačních médií pro detekci Listeria monocytogenes

Listeria chromo lipáza C suplement

Sterilní ready-to-use doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci bakterií Listeria

Vaječný žloutek, emulze 20%

Sterilní stabilizovaný doplněk do kultivačních médií pro detekci lecitinázové aktivity v mikrobiálních koloniích

Vaječný žloutek, emulze s teluričnanem 20%

Sterilní stabilizovaný doplněk do kultivačních médií pro detekci Staphylococcus aureus

Bacillus cereus suplement

Lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci Bacillus cereus

Campylobacter Preston suplement

Lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci Campylobacter spp.

Clostridium perfringens suplement

Lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci Clostridium perfringens

Roti®-DipSlides

Sterilní kontaktní agary ve formě ponorných panelů pro jednoduché mikrobiologické analýzy roztoků a povrchů

Fosfatázový test Bio Analysis Rotitest®

Papírové proužky pro detekci fosfatázy v mléku

Test pro detekci listérií Rotitest® Listeria

Detekční systém pro potvrzení či vyvrácení přítomnosti bakteriálních kmenů Listeria

Test pro detekci proteinů Rotitest® Protein

Rychlý test při kontrole povrchů po dekontaminaci

Kity pro biomolekulární detekci mikroorganizmů RiboFlow®

Rychlé a vysoce specifické testovací kity speciálně navržené pro detekci bakteriálních kontaminací

Luminometr SystemSURE

Systém pro sledování úrovně hygieny, efektivity čištění a sanitace pomocí bioluminiscenčních ATP testů