Výběr

Katalog

Novinky - Life Science

10x TBE ROTI®FAIR

Koncentrovaný pufr pro DNA elektroforézu v sáčcích

Pufr 50x TAE ROTI®FAIR

Koncentrovaný pufr pro DNA elektroforézu v sáčcích

ROTI®NANOQUANT

Pro kvantifikaci proteinů podle Bradforda, pro extrémně malé množství bílkovin

ROTI®QUANT

Pro kvantifikaci proteinů podle Bradforda

ROTI®QUANT universal

Pro kvantifikaci proteinů (PCA reakce podle Biureta)

ROTI®-HISTOL

Pro odparafinování histologických úseků

ROTIPHORESE® Pufr 10x TAE

Koncentrovaný pufr (10x TAE) pro DNA elektroforézu

Agar MacConkey se sorbitolem (SMAC Agar)

Selektivní a diferenciální médium pro detekci E. coli O157: H7 fermentující sorbitol

Agar Rogosa

Pro selektivní kultivaci laktobacillů

Agar Sabouraud 2% glukózový

Selektivní agar pro taxonomickou analýzu patogenních hub

Agar Schaedler

Pro kultivaci anaerobních mikroorganismů

Brilliant Green Lactose Sucrose Agar

Vysoce selektivní médium pro izolaci salmonel z patologických vzorků a potravin

Bujón Rappaport Vassiliadis

Pro selektivní výživu bakterií z rodu Salmonella z jídla, vody a jiných vzorků

Bujón Sabouraud 2% glukózový

Selektivní médium pro taxonomickou analýzu patogenních hub

Bujón Schaedler

Pro výživu a kultivaci anaerobních mikroorganismů

Médium Slanetz-Bartley (s tetraziolum chloridem)

Pro detekci a počítaní intestinálních enterokoků ze vzorků vody

Reinforced Clostridial Medium

Pro počítání a výživu bakterií z třídy Clostridia a dalších anaerobů z potravin a jiných vzorků

Simmons citrátový agar

Pro diferenciaci mikroorganismů na základě využití citrátu

Triple Sugar Iron Agar (TSI agar)

Pro identifikaci a diferenciaci enterobakterií a pro stanovení salmonel

Univerzální pivní agar (základ)

Pro kultivaci bakterií znehodnocujících pivo

Yeast extract Agar

Pro izolaci a počítání mikroorganismů, např. bakterií, plísní nebo kvasinek

Yersinia Selective Agar (základ)

Selektivní médium pro izolaci Yersinia, zejména Y. enterocolitica

Agar "Plate-Count" se sušeným mlékem

Pro počítaní mikroorganismů v mléce a mléčných derivátech

Agar CASO s lecitinem a polysorbátem 80

Pro detekci mikroorganismů z kosmetických produktů a dezinfikovaných povrchů

Agar CLED

Pro kultivaci a diferenciaci grampozitivních a gramnegativních bakterií z močového traktu

Agar CLED plus

Pro kultivaci, snadnou diferenciaci podle barvy a počítání gram-pozitivních a gramnegativních bakterií z močového traktu

Agar Letheen modifikovaný

Pro mikrobiologické analýzy kosmetických přípravků a vzorků obsahujících dezinfekční prostředky nebo konzervační přípravky

Agar m-CP

Pro izolaci a počítaní Clostridium perfringens

Agar MRS s pH 5,7

Pro kultivaci pH senzitivních laktobacilů z potravin a krmiva

Agar Oxford Listeria (základ)

Selektivní médium pro detekci Listeria monocytogenes

Agar Palcam Listeria (základ)

Diferenciační médium pro detekci Listeria ssp., obzvlášť L. monocytogenes

Agar R2A

Pro počítání heterotrofních bakterií ze vzorků vody

Agar s bengálskou červení a dichloranem (s chloramfenikolem)

Selektivní agar pro počítaní kvasinek a potravinových plísní, zvláště pro houby tvořící hýfy

Azide Dextrose Broth

Bujón pro detekci enterokoků

Bile Esculin Azide Agar

Pro izolaci a identifikaci intestinálních enterokoků ze vzorků vody

Brilliant Green Bile Broth

Pro kultivaci a stanovení počtu E. coli bakterií v mléce, vzorcích vody, výkalů a jiných materiálech

Brilliant Green Tetrathionate Bile Broth

Selektivní bujón pro salmonely v potravinách a stolici

Brucella Agar

Pro kultivaci bakterií rodu Brucella a dalších náročných mikroorganismů v potravinách a dalších vzorcích

Bujón bramborový s glukózou (PDB)

Pro identifikaci, kultivaci a počítání kvasinek a plísní

Bujón Brucella

Pro kultivaci bakterií rodu Brucella a dalších náročných mikroorganismů

Bujón CASO rostlinný

Pro kultivaci nenáročných a náročných mikrooganizmů

Bujón CASO, granulovaný

Pro kultivaci nenáročných a náročných mikroorganizmů

Bujón Coli Fluoro

Bohaté médium pro simultánní a snadnou detekci koliformních bakterií a E. coli ve vodě, potravinách a mléčných výrobcích

Bujón EC

Pro detekci a počítání koliformních bakterií ve vodě

Bujón Fraser (základ)

Médium pro detekci a izolaci Listeria v potravinách a vzorcích životního prostředí

Bujón laktózový (DEV)

Pro potvrzení přítomnosti Escherichia coli ze vzorků vody fermentací laktózy

Bujón laktózový s peptonem (DEV)

Pro počítaní koliformních bakterií ve vzorcích vody

Bujón laktózový se sulfitem (základ)

Pro selektivní detekci a počítaní Clostridium perfringens

Bujón Letheen modifikovaný

Pro mikrobiologické analýzy kosmetických přípravků a vzorků obsahujících dezinfekční prostředky nebo konzervační přípravky

Bujón MacConkey

Pro detekci koliformních bakterií ze vzorků vody, mléka a jiných tekutin

Bujón mořský

Pro počítaní a izolaci heterotrofních mořských bakterií

Bujón Moussel EE

Pro selektivní výživu enterobakterií v jídle, zejména Salmonella a coliformních bakterií

Bujón MRS s pH 5,7

Pro kultivaci pH senzitivních laktobacilů z potravin a krmiva

Bujón Mueller Kauffman (základ)

Pro selektivní výživu bakterií z rodu Salmonella z masa a jiných potravin

Campylobacter selektivní agar (základ)

Pro izolaci Campylobacter coli a Campylobacter jejuni

Coliforms Chromo-Agar (ISO)

Pro detekci a počítaní E. coli a jiných koliformních bakterií ve vodě

D/E Neutralizing Agar

Pro detekci a počítaní mikroorganismů z dezinfikovaného prostředí

Médium King's B (základ)

Pro potvrzení Pseudomonas aeruginosa ve vzorcích vody