Výběr

Katalog

Novinky - Dezinfekce a dekontaminace

Prostředek pro odstranění nukleových kyselin ROTI® Nucleic Acid-free eXtra

Jemný roztok pro odstranění kontaminace nukleovými kyselinami z povrchů