Výběr

Katalog

Novinky - Dezinfekce a dekontaminace

Karty k detekci kontaminace Clean Card® PRO

Pro rychlou detekci kontaminace proteiny na očistěném povrchu

Prostředek pro odstranění nukleových kyselin ROTI® Nucleic Acid-free eXtra

Jemný roztok pro odstranění kontaminace nukleovými kyselinami z povrchů