Výběr

Katalog

Zásady (hydroxidy)

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

AMONIAK, VODNÝ ROZTOK  Akční cena
hydroxid amonný vodný roztok, čpavek
NH3 · H2O
HEXAHYDROXOANTIMONIČNAN DRASELNÝ
hydroxid draselno-anntimoničný
KSb(OH)6
HYDRAZIN, VODNÝ ROZTOK
vodný roztok hydrazinu
N2H4
HYDROXID BARNATÝ HYDRÁT
hydrát hydroxidu barnatého
Ba(OH)2 · x H2O
HYDROXID DRASELNÝ
KOH
HYDROXID HOŘEČNATÝ
Mg(OH)2
HYDROXID LITHNÝ
Bezvodý
LiOH
HYDROXID LITHNÝ MONOHYDRÁT
monohydrát hydroxidu lithného
LiOH · H2O
HYDROXID MĚĎNATÝ
Cu(OH)2
HYDROXID SODNÝ
NaOH
HYDROXID VÁPENATÝ
Ca(OH)2