(-)-epikatechol
z akácie katechové (Acacia catechu)

CAS: 490-46-0 Vzorec: C15H14O6