Histologie

Zboží z kategorie

Zobrazit pouze

Dodavatel

Zrušit filtr
Akční cena do 31.07. 2021

KYSELINA DUSIČNÁ

Detail
Akční cena do 31.07. 2021

KYSELINA JODISTÁ

kyselina pentahydrogenjodistá

Detail
P733_2110.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

FORMALDEHYD

formalín, methanal

Detail
A01701_2117.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

ACETON

propanon, dimethylketon

Detail
D06303_2129.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

DIMETHYLSULFOXID

DMSO, dimethylester kyseliny siřičité

Detail
RP0291_20170621_lahve_2185.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

CHLORID SODNÝ

Detail
Akční cena do 31.07. 2021

May-Grünwaldův roztok

Roztok methylenové modři a eosinu v methylalkoholu, pro mikroskopii

Detail
F09503_2191.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

FUCHSIN BAZICKÝ

C.I. 42510, Basic violet, Magenta

Detail
M05503_2195.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

METHYLORANŽ

C.I.13025, Oranž III, sodná sůl 4´-(dimethylamino)azobenzen-4-sulfonové kyseliny, oranž methylová sodná sůl
Azobarvivo slabě rozpustné ve vodě (5 g/l), ingredience trichromových barviv pro detekci pojivových tkání.

Detail
E04702_2208.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

ETHYLACETÁT

ethylester kyseliny octové

Detail
S7331_2209.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

CHLOROFORM

trichlormethan

Detail
R44361_20170621_lahve_2233.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

XYLEN izomerní

xylol, dimethylbenzen

Detail
S7346_2259.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

TOLUEN

methylbenzen

Detail
S9090_2279.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

TRIS HYDROCHLORID PUFFERAN®

hydrochlorid tris-(hydroxymethyl)-aminomethanu

Detail
S7870_2393.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

ETHIDIUM BROMID

homidiumbromid

Detail
SAE73_3838.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

ISOPROPYLALKOHOL

propan-2-ol, 2-propanol

Detail
Akční cena do 31.07. 2021

Hematoxylin dle Harrise

Papanicolau 1a, pro mikroskopii

Detail
R60874_170310_4651.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

Roti®-Histofix

Fosfátem pufrovaný roztok formaldehydu, bez kyselin (pH 7). Stabilizováno metanolem.

Detail
RT1161_20170529_5013.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

MODŘ BROMFENOLOVÁ

3,3',5,5'-Tetrabromfenolsulfonftalein, BPB

Detail
S7089_SX883_5035.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

EOSIN Y roztok

C.I.45380, 2',4',5',7'-tetrabromfluorescein disodná sůl

Detail
R03351_20180525_5632.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

PARAFORMALDEHYD

Fixativum

Detail
R38541_20180216_6211.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

ALBUMIN FRAKCE V, původem z USA

BSA z čerstvého hovězího krevního plazmatu Cohnovou extrakcí a následnou krystalizací z alkoholického roztoku při nízké teplotě.
Vysoce čistý albumin z Cohnovy extrakce získaný z krve dobytka ověřeného amerického původu. Albuminová frakce V je vhodná pro všechna standardní stanovení s potřebou blokace BSA či stabilizací protilátek a/nebo enzymů. Tento albumin je zejména nezbytný pro postupy vyžadující použití albuminu původem z USA.

Detail
RAE641_20170713_lahev_6686.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

LOEFFLERŮV ROZTOK

0,5% roztok methylenové modři, pro mikroskopii a počítání buněk

Detail
Akční cena do 31.07. 2021

Panoptical Fast Staining kit

K Pappenheimovu rychlému barvení, pro mikroskopii

Detail