Life Science

Zboží z kategorie

Zobrazit pouze

Dodavatel

Zrušit filtr
R_CL45_1_1892.jpg
Akční cena

Coliforms Chromo-Agar

Pro současnou selektivní detekci E. coli a ostatních koliformních bakterií ve vzorcích vody a potravin

Detail
Akční cena

KYSELINA DUSIČNÁ

Detail
Akční cena

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ

kyselina solná

Detail
SHN77_9105_HN78_1997.jpg
Akční cena

HEPES

N-2-hydroxyethylpiperazin-N'-2-ethansulfonová kyselina

Detail
K13101_2020.jpg
Akční cena

KYSELINA MRAVENČÍ

kyselina methanová

Detail
K15301_2023.jpg
Akční cena

KYSELINA OCTOVÁ

kyselina ethanová

Detail
S9156_2038.jpg
Akční cena

PIPES PUFFERAN®

piperazin-N,N`-bis-(2-ethansulfonová kyselina)

Detail
Akční cena

AMONIAK, VODNÝ ROZTOK

hydroxid amonný vodný roztok, čpavek

Detail
Akční cena

HYDROXID DRASELNÝ

Detail
Akční cena

HYDROXID SODNÝ

Detail
B07301_2054.jpg
Akční cena

n-BUTYLALKOHOL

1-butanol, butan-1-ol

Detail
P733_2110.jpg
Akční cena

FORMALDEHYD

formalín, methanal

Detail
A01701_2117.jpg
Akční cena

ACETON

propanon, dimethylketon

Detail
D06303_2129.jpg
Akční cena

DIMETHYLSULFOXID

DMSO, dimethylester kyseliny siřičité

Detail
S6367_2175.jpg
Akční cena

PMSF

fenylmethylsulfonylfluorid

Detail
S_02501_2176.jpg
Akční cena

SDS

laurylsíran sodný, dodecylsulfát sodný

Detail
Akční cena

DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

primární fosforečnan draselný

Detail
Akční cena

HYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

bezvodý sekundární fosforečnan draselný

Detail
Akční cena

May-Grünwaldův roztok

Roztok methylenové modři a eosinu v methylalkoholu, pro mikroskopii

Detail
S9598_2200.jpg
Akční cena

MODŘ BRILANTNÍ G 250

C.I. 42655, Coomasie Blue G 250, modř briliantová

Detail
E04702_2208.jpg
Akční cena

ETHYLACETÁT

ethylester kyseliny octové

Detail
S7331_2209.jpg
Akční cena

CHLOROFORM

trichlormethan

Detail
R44361_20170621_lahve_2233.jpg
Akční cena

XYLEN izomerní

xylol, dimethylbenzen

Detail
S7346_2259.jpg
Akční cena

TOLUEN

methylbenzen

Detail