Pro izolaci a kultivaci mikroorganismů nenáročných na výživu