Latexové jednorázové vyšetřovací rukavice

  • Pravolevé rukavice, lehce napudrované nebo bez pudru
  • Dobrá odolnost proti chemikáliím a krevním patogenům
  • Jsou klasifikovány jako ochranné rukavice (kategorie III) podle směrnice pro OOP 89/686/EHS a podle EN 420
  • Zakončené srolovaným lemem
  • Obsahují přírodní latex, který může vyvolat alergické reakce
  • Vhodné pro styk s potravinami
  • Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!
  • Máme jen omezené dodávky, a proto je prioritně dodáváme v obvyklých množstvích stálým zákazníkům 
  • Vzhledem k nestálé situaci na trhu se může stát, že je nedodáme v objednané výši či vůbec (v případě objednávky od nového odběratele)