Organické látky kyslíkaté

Zboží z kategorie

Zobrazit pouze

Dodavatel

Zrušit filtr
R_0796_192106_7427.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

DIBUTOXYMETHAN

1-(butoxymethoxy)butan, butylal
alternativa k D-limonenu, cyklickým uhlovodíkům, perchloroethylenu

Detail
R_0787_192502_7387.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

DIETHOXYMETHAN

ethylal, (ethoxymethoxy)ethan, diethylacetal formaldehyd
alternativa k ethanolu, butanonu, arenům, butylacetátu

Detail
R_0797_192106_7428.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

2-ETHYLHEXYLAL

alternativa k toluenu a xylenu

Detail
R_0798_192106_7429.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

GLYCEROLFORMAL

směs 1,3-dioxolan-5-olu a 1,3-dioxolan-4-yl-methanolu

Detail
R07831_190821_7502.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

METHYLAL

dimethoxymethan, methylen dimethylether
alternativní rozpouštědlo k dichlormethanu, acetonu a 2-butanonu

Detail
R07951_190821_7505.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

PROPYLAL

dipropoxymethan
alternativa k aromatickým rozpouštědlům

Detail
R07861_190822_7515.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

TETRAOXAUNDEKAN

bis(2-methoxyethoxy)methan
alternativní rozpouštědlo k NMP, NEP, glykolům a arenům

Detail
S8799_2014.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

KYSELINA KAPRONOVÁ

kyselina hexanová

Detail
S8360_2018.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

KYSELINA L-MLÉČNÁ

kyselina 2-hydroxypropionová

Detail
S4787_2047.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

TOLUHYDROCHINON

2-methylhydrochinon, 2,5-dihydroxytoluen

Detail
S6908_2060.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

1,4-DITHIOTHREITOL

DTT

Detail
R798473_R798573_11563_0038_19802_2063.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

ROTI®-AQUA-FENOL

Nasycený vodný roztok, pro izolaci RNA, pod argonem

Detail
R798473_R798573_11563_0038_19802_2064.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

ROTI®-FENOL (roztok v TE pufru)

Redestilovaný fenol, ekvilibrovaný v TRIS/EDTA pufru, pod argonem, pro izolaci nukleových kyselin

Detail
M03702_2075.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

METHYLALKOHOL

methanol

Detail
P733_2110.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

FORMALDEHYD

formalín, methanal

Detail
S7887_2116.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

VANILIN

4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd

Detail
A01701_2117.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

ACETON

propanon, dimethylketon

Detail
ST175_2118.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

terc-BUTYLMETHYLETHER

MTBE, tBME, 2-methyl-2-methoxypropan

Detail
D06303_2129.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

DIMETHYLSULFOXID

DMSO, dimethylester kyseliny siřičité

Detail
S7989_2170.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

MLÉČNAN DRASELNÝ

2-hydroxypropanoát draselný

Detail
R87951_20170519_2171.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

MLÉČNAN VÁPENATÝ HYDRÁT

2-hydroxypropanoát vápenatý hydrát

Detail
S6367_2175.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

PMSF

fenylmethylsulfonylfluorid

Detail
S_02501_2176.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

SDS

laurylsíran sodný, dodecylsulfát sodný

Detail
E04702_2208.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

ETHYLACETÁT

ethylester kyseliny octové

Detail