Organické látky kyslíkaté

Zboží z kategorie

Zobrazit pouze

Dodavatel

Zrušit filtr
A01701_2117.jpg
Akční cena

ACETON

propanon, dimethylketon

Detail
B37301_2445.jpg
Akční cena

2-BUTANON

butan-2-on, methylethylketon, MEK

Detail
P733_2110.jpg
Akční cena

FORMALDEHYD

formalín, methanal

Detail
S0338_5109.jpg
Akční cena

ISOBUTYL METHYLKETON

4-methyl-2-pentanon, MIBK, isopropylaceton

Detail
R798473_R798573_11563_0038_19802_2064.jpg
Akční cena

ROTI®-FENOL (roztok v TE pufru)

Redestilovaný fenol, ekvilibrovaný v TRIS/EDTA pufru, pod argonem, pro izolaci nukleových kyselin

Detail
R798473_R798573_11563_0038_19802_2063.jpg
Akční cena

ROTI®-AQUA-FENOL

Nasycený vodný roztok, pro izolaci RNA, pod argonem

Detail
R798473_R798573_11563_0038_19802_3176.jpg
Akční cena

ROTI®-FENOL/CHLOROFORM/ISOAMYLALKOHOL (roztok v TE pufru)

Směs redestilovaného fenolu ekvilibrovaného v TRIS/EDTA pufru, chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 25 : 24 : 1, pod argonem, pro extrakci nukleových kyselin

Detail
SAE73_3838.jpg
Akční cena

ISOPROPYLALKOHOL

propan-2-ol, 2-propanol

Detail
M03702_2075.jpg
Akční cena

METHYLALKOHOL

methanol

Detail
R07132_2084.jpg
Akční cena

Mowiol®4-88

Polyvinylalkohol, polyethenol

Detail
Akční cena

TERPINEOL

Směs izomerů

Detail
R50161_20170519_2144.jpg
Akční cena

ETHYLESTER KYSELINY L(-)-MLÉČNÉ

ethyl-(S)-laktát

Detail
S8040_2392.jpg
Akční cena

CHELATON II

kyselina ethylendiamintetraoctová, EDTA, komplexon II

Detail
S3054_2390.jpg
Akční cena

EGTA

kyselina ethylenglykol-di-(2-aminoethylether)-tetraoctová

Detail
R09791_20180115_6845.jpg
Akční cena

KYSELINA p-AMINOBENZOOVÁ

PABA, 4-aminobenzoová kyselina, vitamin B10

Detail
K13101_2020.jpg
Akční cena

KYSELINA MRAVENČÍ

kyselina methanová

Detail
K15301_2023.jpg
Akční cena

KYSELINA OCTOVÁ

kyselina ethanová

Detail
R14071_20170530_5091.jpg
Akční cena

KYSELINA PENTETOVÁ

DTPA, Titration complex V

Detail
RHN951_20170725_5909.jpg
Akční cena

TRIS-(2-KARBOXYETHYL)-FOSFIN HYDROCHLORID

TCEP · HCl
redukční činidlo

Detail
R87181_20170704_7479.jpg
Akční cena

DEXTRAN 60

Detail
Akční cena

DEXTRANSULFÁT 500 SODNÁ SŮL

MDS, dextran hydrogensulfát sodný, dextransulfát 500 sodná sůl

Detail
S2316_CN08_2322.jpg
Akční cena

IPTG

isopropyl-β-D-thiogalaktosid

Detail
S3053_2389.jpg
Akční cena

EDTA K2 DIHYDRÁT

dihydrát didraselné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové

Detail
R14091_20170517_5506.jpg
Akční cena

EDTA K3 DIHYDRÁT

dihydrát tridraselné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové

Detail