Organické látky kyslíkaté

Zboží z kategorie

Zobrazit pouze

Dodavatel

Zrušit filtr
R_0796_192106_7427.jpg
Akční cena

DIBUTOXYMETHAN

1-(butoxymethoxy)butan, butylal
alternativa k D-limonenu, cyklickým uhlovodíkům, perchloroethylenu

Detail
R_0787_192502_7387.jpg
Akční cena

DIETHOXYMETHAN

ethylal, (ethoxymethoxy)ethan, diethylacetal formaldehyd
alternativa k ethanolu, butanonu, arenům, butylacetátu

Detail
R_0797_192106_7428.jpg
Akční cena

2-ETHYLHEXYLAL

alternativa k toluenu a xylenu

Detail
R_0798_192106_7429.jpg
Akční cena

GLYCEROLFORMAL

směs 1,3-dioxolan-5-olu a 1,3-dioxolan-4-yl-methanolu

Detail
R07831_190821_7502.jpg
Akční cena

METHYLAL

dimethoxymethan, methylen dimethylether
alternativní rozpouštědlo k dichlormethanu, acetonu a 2-butanonu

Detail
R07951_190821_7505.jpg
Akční cena

PROPYLAL

dipropoxymethan
alternativa k aromatickým rozpouštědlům

Detail
R07861_190822_7515.jpg
Akční cena

TETRAOXAUNDEKAN

bis(2-methoxyethoxy)methan
alternativní rozpouštědlo k NMP, NEP, glykolům a arenům

Detail
S3748_2005.jpg
Akční cena

KYSELINA FUMAROVÁ

kyselina trans-butendiová

Detail
K15301_2023.jpg
Akční cena

KYSELINA OCTOVÁ

kyselina ethanová

Detail
S6908_2060.jpg
Akční cena

1,4-DITHIOTHREITOL

DTT

Detail
M03702_2075.jpg
Akční cena

METHYLALKOHOL

methanol

Detail
C06301_20180523_2146.jpg
Akční cena

CITRONAN SODNÝ DIHYDRÁT

terciární, dihydrát citronanu trisodného

Detail
S_02501_2176.jpg
Akční cena

SDS

laurylsíran sodný, dodecylsulfát sodný

Detail
E04702_2208.jpg
Akční cena

ETHYLACETÁT

ethylester kyseliny octové

Detail
S4987_2311.jpg
Akční cena

D-(+)-GALAKTÓZA

Detail
S8951_2314.jpg
Akční cena

D-(+)-MALTÓZA MONOHYDRÁT

maltobióza

Detail
S4220_2315.jpg
Akční cena

D-(+)-MANNÓZA

Detail
S4621_2317.jpg
Akční cena

SACHARÓZA

K přípravě hustotního gradientu pro izolaci pomocí centrifugace.

Detail
S5151_2319.jpg
Akční cena

D-(+)-TREHALÓZA DIHYDRÁT

Detail
S2316_CN08_2322.jpg
Akční cena

IPTG

isopropyl-β-D-thiogalaktosid

Detail
R67801_170420_2438.jpg
Akční cena

D-(+)-GLUKÓZA MONOHYDRÁT

dextróza

Detail
SAE73_3838.jpg
Akční cena

ISOPROPYLALKOHOL

propan-2-ol, 2-propanol

Detail
Akční cena

OCTAN SODNÝ

ethanoát sodný bezvodý

Detail
R87181_20170704_4774.jpg
Akční cena

DEXTRAN 40

Detail