Organické látky kyslíkaté

Zboží z kategorie

Zobrazit pouze

Dodavatel

Zrušit filtr
P733_2110.jpg
Akční cena do 30.09. 2021

FORMALDEHYD

formalín, methanal

Detail
S_02501_2176.jpg
Akční cena do 30.09. 2021

SDS

laurylsíran sodný, dodecylsulfát sodný

Detail
S2316_CN08_2322.jpg
Akční cena do 30.09. 2021

IPTG

isopropyl-β-D-thiogalaktosid

Detail
S3053_2389.jpg
Akční cena do 30.09. 2021

EDTA K2 DIHYDRÁT

dihydrát didraselné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové

Detail
S3054_2390.jpg
Akční cena do 30.09. 2021

EGTA

kyselina ethylenglykol-di-(2-aminoethylether)-tetraoctová

Detail
S8040_2392.jpg
Akční cena do 30.09. 2021

CHELATON II

kyselina ethylendiamintetraoctová, EDTA, komplexon II

Detail
R14091_20170517_5506.jpg
Akční cena do 30.09. 2021

EDTA K3 DIHYDRÁT

dihydrát tridraselné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové

Detail
Akční cena do 30.09. 2021

EDTA Na4 HYDRÁT

hydrát tetrasodné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové

Detail
R02541_20180525_5638.jpg
Akční cena do 30.09. 2021

VINAN SODNÝ DIHYDRÁT

Detail
R98511_20170727_6344.jpg
Akční cena do 30.09. 2021

KYSELINA MALONOVÁ

kyselina methandikarboxylová, kyselina propandiová

Detail
R41101_20170725_6555.jpg
Akční cena do 30.09. 2021

TRIFENYLFOSFIN

trifenylfosfan, PPh3

Detail
R24731_20170627_6564.jpg
Akční cena do 30.09. 2021

1,1,1,3,3,3-HEXAFLUOROISOPROPYLALKOHOL

HFIPA, HFIP, hexafluoro-2-propanol

Detail
3070-SF-1000Wx1000H.jpg
Akční cena do 30.09. 2021

DIETHYLMALONÁT

Detail
3205-SF-1000Wx1000H.jpg
Akční cena do 30.09. 2021

DIMETHYLMALONÁT

Detail
R_0796_192106_7427.jpg

DIBUTOXYMETHAN

1-(butoxymethoxy)butan, butylal
alternativa k D-limonenu, cyklickým uhlovodíkům, perchloroethylenu

Detail
R_0787_192502_7387.jpg

DIETHOXYMETHAN

ethylal, (ethoxymethoxy)ethan, diethylacetal formaldehyd
alternativa k ethanolu, butanonu, arenům, butylacetátu

Detail
R_0797_192106_7428.jpg

2-ETHYLHEXYLAL

alternativa k toluenu a xylenu

Detail
R_0798_192106_7429.jpg

GLYCEROLFORMAL

směs 1,3-dioxolan-5-olu a 1,3-dioxolan-4-yl-methanolu

Detail
R07831_190821_7502.jpg

METHYLAL

dimethoxymethan, methylen dimethylether
alternativní rozpouštědlo k dichlormethanu, acetonu a 2-butanonu

Detail
R07951_190821_7505.jpg

PROPYLAL

dipropoxymethan
alternativa k aromatickým rozpouštědlům

Detail
R07861_190822_7515.jpg

TETRAOXAUNDEKAN

bis(2-methoxyethoxy)methan
alternativní rozpouštědlo k NMP, NEP, glykolům a arenům

Detail
S4475_2001.jpg

KYSELINA ADIPOVÁ

kyselina hexandiová

Detail

KYSELINA ALGINOVÁ

Detail
SNC00_2002.jpg

KYSELINA L-(+)-ASKORBOVÁ

vitamin C

Detail