butan-1-sulfonan sodný, sodná sůl butan-1-sulfonové kyseliny
Pro iontově párovou chromatografii

CAS: 2386-54-1 Vzorec: C4H9NaO3S