Indikátory, barviva, výtažky, činidla

Zboží z kategorie

Zobrazit pouze

Dodavatel

Zrušit filtr
RX8661_20170621_6415.jpg
Akční cena

2',7'-DICHLORFLUORESCEIN

Pevný nebo jako roztok (0,2 g v 100 ml IPA) připravený k použití pro TLC k detekci lipidů.

Detail
SA514_1552.jpg

MODŘ METHYLENOVÁ roztok

C.I. 52015, 3,7-bis(dimethylamino)-fenothiazin-5-ium-chlorid, Basic Blue 9, Methylene blue

Detail
R50031_1578.jpg

METHYLČERVEŇ, SODNÁ SŮL roztok

C.I.13020, sodná sůl kyseliny 2-[4-(dimethylamino)fenylazo]benzoové, methyl red sodium salt

Detail
ST115_1606.jpg

ZELEŇ BROMKRESOLOVÁ roztok

3,3`,5,5`-tetrabrom-m-kresolsulfoftalein, Bromocresol green (BCG)

Detail
S0324_1608.jpg

ZELEŇ BRILANTNÍ roztok

C.I.42040, Basic Green 1, malachitová zeleň G, zeleň briliantová

Detail
S0322_1609.jpg

ČERVEŇ KONGO roztok

C.I.22120, difenyl-bis-alfa-naftylaminsulfonan sodný, červeň na bavlnu, Direct Red 28, Congo Red

Detail
ST124_1649.jpg

MUREXID

C.I.56085, amonná sůl kyseliny purpurové, 2,6-dioxo-5-[(2,4,6-trioxo-5-hexahydropyrimidinyliden)amino]-3H-pyrimidin-4-oleát amonný, indikátor pro komplexometrii

Detail

BOUIN HOLLAND ROZTOK

Fixační činidlo pro histologii

Detail

FOLIN-CIOCALTEAU

FCR, Folinovo fenolické činidlo
ke stanovení fenolických antioxidantů

Detail

KALMAGIT

3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-5-metylfenylazo)naftalen-1-sulfonová kyselina
komplexometrický indikátor

Detail
F20301_2187.jpg

FLUORESCEIN, SODNÁ SŮL

sodná sůl fluoresceinu, uranin

Detail
S4476_2188.jpg

ALIZARIN

C.I. 58000, 1,2-dihydroxyantrachinon

Detail

GIEMSA-ROMANOWSKI

Detail
fehlingovo_cinidlo_1.png

FEHLINGOVO ČINIDLO I

Roztok síranu mědnatého

Detail

FEHLINGOVO ČINIDLO II

Roztok vinanu sodno-draselného a hydroxidu sodného

Detail
ST126_2189.jpg

FENOLFTALEIN

C.I. 764, 3,3-bis(4-hydroxyfenyl)1(3H)isobenzofuranon

Detail
F11502_20180523_2190.jpg

FERROIN roztok

Detail

FISCHEROVO ČINIDLO

Roztok A - roztok jodu v methanolu, roztok B - roztok oxidu siřičitého v pyridinu s přídavkem methanolu

Detail

NESSLEROVO ČINIDLO

tetrajodrtuťnatan draselný v 30% roztoku KOH
ke stanovení amoniaku

Detail
ST120_2193.jpg

METHYLČERVEŇ

C.I. 13020, 2-[(4-dimethylamino)fenylazo]benzoová kyselina

Detail
S4421_2196.jpg

MODŘ p-NITROTETRAZOLIOVÁ, CHLORID

nitro-BT, NBT, chlorid nitrotetrazoliové modři

Detail
S3903_2197.jpg

INDIGO

C.I. 73000, syntetické

Detail

HEXAKYANOŽELEZITAN DRASELNÝ

červená krevní sůl, ferrikyanid draselný

Detail
S5750_2199.jpg

MODŘ BAVLNÍKOVÁ

C.I. 42780, Cotton Blue, Methyl blue
Pro přípravu roztoku dle Amanna na barvení mikromycet

Detail