Indikátory, barviva, výtažky, činidla

Zboží z kategorie

Zobrazit pouze

Dodavatel

Zrušit filtr
ST124_1649.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

MUREXID

C.I.56085, amonná sůl kyseliny purpurové, 2,6-dioxo-5-[(2,4,6-trioxo-5-hexahydropyrimidinyliden)amino]-3H-pyrimidin-4-oleát amonný, indikátor pro komplexometrii

Detail
F20301_2187.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

FLUORESCEIN, SODNÁ SŮL

sodná sůl fluoresceinu, uranin

Detail
F11502_20180523_2190.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

FERROIN roztok

Detail
S4421_2196.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

MODŘ p-NITROTETRAZOLIOVÁ, CHLORID

nitro-BT, NBT, chlorid nitrotetrazoliové modři

Detail
E01502_2203.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

ČERŇ ERIOCHROMOVÁ T

C.I.14645, eriochromová čerň T,
Indikátor pro chelatometrii

Detail
Akční cena do 31.07. 2021

Hematoxylin dle Harrise

Papanicolau 1a, pro mikroskopii

Detail
RKK171_20170526_4948.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

MODŘ METHYLTHYMOLOVÁ, SODNÁ SŮL

Indikátor pro chelatometrii

Detail
RT1171_20170529_4967.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

MODŘ BROMTHYMOLOVÁ

Detail
R42031_20170621_6623.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

LUMINOL

hydrazid 3-aminoftalný, 5-amino-2,3-dihydroftalazin-1,4-dion
fluorescenční indikátor, peroxidázové činidlo

Detail
polywolframan_sodny_roztok_3g_cm3.png
Akční cena do 31.07. 2021

POLYWOLFRAMAN SODNÝ roztok

Těžká kapalina pro separaci minerálů

Detail
Akční cena do 31.07. 2021

Škrobový roztok

1% vodný roztok, stabilizovaný organortuťnou sloučeninou
vhodný ke stanovení AOX (adsorbovatelných organohalogenů)

Detail
Akční cena do 31.07. 2021

SÍRAN RTUŤNATÝ roztok ke stanovení BSK

dle DIN 38409 část H41

Detail
tablety_na_tvrdost_7497.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

Pufrovací tablety ke stanovení tvrdosti vody s indikátorem

Detail
Akční cena do 31.07. 2021

TISAB pufry

total ionic strength adjustment buffer
ke stanovení fluoridů

Detail
S7870_2393.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

ETHIDIUM BROMID

homidiumbromid

Detail
RT1161_20170529_5013.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

MODŘ BROMFENOLOVÁ

3,3',5,5'-Tetrabromfenolsulfonftalein, BPB

Detail
F09503_2191.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

FUCHSIN BAZICKÝ

C.I. 42510, Basic violet, Magenta

Detail
M05503_2195.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

METHYLORANŽ

C.I.13025, Oranž III, sodná sůl 4´-(dimethylamino)azobenzen-4-sulfonové kyseliny, oranž methylová sodná sůl
Azobarvivo slabě rozpustné ve vodě (5 g/l), ingredience trichromových barviv pro detekci pojivových tkání.

Detail
S7089_SX883_5035.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

EOSIN Y roztok

C.I.45380, 2',4',5',7'-tetrabromfluorescein disodná sůl

Detail
R_9194_1_180731_6692.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

H&E Fast Staining Kit

Pro mikroskopii

Detail
RT8651_20170713_lahev_6691.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

Mayerův Hemalum roztok

Pro mikroskopii

Detail
RN0691_20170713_lahev_6688.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

Nuclear Fast Red - roztok síranu hlinitého

Pro mikroskopii

Detail
RN0691_20170713_lahev_6689.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

Resorcinol-Fuchsin roztok

Pro mikroskopii

Detail
giemsuv_roztok_zasobni.png
Akční cena do 31.07. 2021

Giemsův roztok zásobní

Směs azuru, eosinu, methanolu a glycerinu, pro mikroskopii

Detail