C.I.45430, tetrajodfluorescein disodná sůl, Iodeosin, Acid Red 51

CAS: 16423-68-0 Vzorec: C20H6I4Na2O5

  • Ve vodě rozpustné barvivo plazmy (0,5 % - 2 %)
  • Použití podobné jako eosin Y, např. pro Hemotoxylin-Eosinové (H&E) barvení