Rozpouštědla organická

Zboží z kategorie

Zobrazit pouze

Dodavatel

Zrušit filtr
M03702_2075.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

METHYLALKOHOL

methanol

Detail
A01701_2117.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

ACETON

propanon, dimethylketon

Detail
ST175_2118.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

terc-BUTYLMETHYLETHER

MTBE, tBME, 2-methyl-2-methoxypropan

Detail
D06303_2129.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

DIMETHYLSULFOXID

DMSO, dimethylester kyseliny siřičité

Detail
E04702_2208.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

ETHYLACETÁT

ethylester kyseliny octové

Detail
S7331_2209.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

CHLOROFORM

trichlormethan

Detail
R44361_20170621_lahve_2233.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

XYLEN izomerní

xylol, dimethylbenzen

Detail
S7333_2249.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

CYKLOHEXAN

Detail
S7346_2259.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

TOLUEN

methylbenzen

Detail
7567_2326.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

n-HEXAN

Detail
D04502_2333.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

DICHLORMETHAN

methylenchlorid

Detail
6827_2339.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

ACETONITRIL

nitril kyseliny octové, methylkyanid

Detail
D30301_2350.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

N,N-DIMETHYLFORMAMID

DMF

Detail
S7344_2461.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

TETRAHYDROFURAN

THF

Detail
6827_2796.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

ACETONITRIL ROTISOLV®

nitril kyseliny octové, methylkyanid

Detail
SAE73_3838.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

ISOPROPYLALKOHOL

propan-2-ol, 2-propanol

Detail
R07831_190821_7502.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

METHYLAL

dimethoxymethan, methylen dimethylether
alternativní rozpouštědlo k dichlormethanu, acetonu a 2-butanonu

Detail
R07951_190821_7505.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

PROPYLAL

dipropoxymethan
alternativa k aromatickým rozpouštědlům

Detail
R07861_190822_7515.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

TETRAOXAUNDEKAN

bis(2-methoxyethoxy)methan
alternativní rozpouštědlo k NMP, NEP, glykolům a arenům

Detail
RAE00_170310_4659.jpg

ACETONITRIL ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept

nitril kyseliny octové, methylkyanid

Detail
4423_4670.jpg

CHLOROFORM ROTIDRY®

trichlormethan, max 50 ppm H2O
stabilizován pomocí 50 ppm amylenu

Detail
AE03_4660.jpg

DICHLORMETHAN ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept

methylenchlorid

Detail
ST900_4662.jpg

DIETHYLETHER ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept

ether, éter

Detail
AE02_4661.jpg

DIMETHYLSULFOXID ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept

DMSO

Detail