Rozpouštědla organická

Zboží z kategorie

Zobrazit pouze

Dodavatel

Zrušit filtr
M03702_2075.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

METHYLALKOHOL

methanol

Detail
A01701_2117.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

ACETON

propanon, dimethylketon

Detail
D06303_2129.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

DIMETHYLSULFOXID

DMSO, dimethylester kyseliny siřičité

Detail
E04702_2208.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

ETHYLACETÁT

ethylester kyseliny octové

Detail
S7331_2209.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

CHLOROFORM

trichlormethan

Detail
R44361_20170621_lahve_2233.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

XYLEN izomerní

xylol, dimethylbenzen

Detail
S7333_2249.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

CYKLOHEXAN

Detail
S7346_2259.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

TOLUEN

methylbenzen

Detail
D04502_2333.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

DICHLORMETHAN

methylenchlorid

Detail
6827_2339.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

ACETONITRIL

nitril kyseliny octové, methylkyanid

Detail
S7344_2461.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

TETRAHYDROFURAN

THF

Detail
M03702_2833.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

METHYLALKOHOL ROTISOLV®

methanol

Detail
SAE73_3838.jpg
Akční cena do 31.07. 2021

ISOPROPYLALKOHOL

propan-2-ol, 2-propanol

Detail
RAE00_170310_4659.jpg

ACETONITRIL ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept

nitril kyseliny octové, methylkyanid

Detail
4423_4670.jpg

CHLOROFORM ROTIDRY®

trichlormethan, max 50 ppm H2O
stabilizován pomocí 50 ppm amylenu

Detail
AE03_4660.jpg

DICHLORMETHAN ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept

methylenchlorid

Detail
ST900_4662.jpg

DIETHYLETHER ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept

ether, éter

Detail
AE02_4661.jpg

DIMETHYLSULFOXID ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept

DMSO

Detail
SX949_4663.jpg

DIOXAN ROTIDRY®

nestabilizovaný, max 100 ppm H2O

Detail
E04702_4664.jpg

ETHYLACETÁT ROTIDRY®

ethylester kyseliny octové, max 100 ppm H2O

Detail
7567_4665.jpg

n-HEXAN ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept

Detail
M03702_4666.jpg

METHYLALKOHOL ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept

methanol

Detail
S7344_4667.jpg

TETRAHYDROFURAN ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept

Detail
S7346_4669.jpg

TOLUEN ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept

methylbenzen

Detail