Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: firma, název nebo jméno a příjmení, adresa sídla, místa podnikání nebo bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a osob zajištující plnění práv kupujícího z vad zboží a ze záruky, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  8.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  8.3 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 

Dle našich platných Obchodních podmínek souhlasí kupující se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. 

Pokud nám udělíte souhlas se zasíláním Newsletteru, nemusíte se bát - nebudeme vaši E-mailovou schránku plnit několikrát týdně nesmysly. Jen vám párkrát do roka napíšeme, co je u nás nového, co zajímavého, a které produkty pořídíte zrovna výhodněji než obvykle. K odběru Newsletteru se můžete přihlásit nastavením ve vašem uživatelském profilu nebo pomocí formuláře v zápatí webu.

Pokud změníte názor a rozhodnete se, že již od nás obchodní sdělení dostávat nechcete, stačí upravit nastavení ve vašem uživatelském profilu nebo nám dát vědět e-mailem. 
 

UKLÁDÁNÍ COOKIES

Používáním našeho webu nám udělujete souhlas s ukládáním souborů cookies na vaše zařízení použité k přístupu na tento web.

Co jsou to cookies?

Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. a zjednodušují tak používání webů.

Cookies se ukládají na straně klienta (uživatele) jako krátké textové soubory.

Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítačjako takový. Přesto mají cookies význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž může ukládat do cookies jakékoliv informace, které o návštěvníkovi zjistí a může tak postupně zjišťovat zájmy konkrétního návštěvníka. V žádném případě však nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků.

Informací z cookies se dá posléze i bez vědomí návštěvníka využívat pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocování chování návštěvníků, apod. Tyto informace však lze získávat i bez cookies, proto toto jejich využití nemůže být považováno za zvlášť nebezpečné.

Volně čerpáno z Wikipedie

Cookies na našem webu

Naše vlastní cookies

Slouží pro funkčnost webu, především udržování informací o vašem přihlášení a zachování vašich individuálních nastavení. 


Cookies třetích stran

Používáme i služby našich partnerů, kteří rovněž používají cookies. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Jedná se především o systémy pro analýzu návštěvnosti.


Omezení ukládání cookies

Ukládání cookies můžete ovlivnit nastavením vašeho prohlížeče. Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud prohlížeč nenastavíte jinak. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na níže uvedených adresách: