Amplifikace nukleových kyselin

Zboží z kategorie

Zobrazit pouze

Dodavatel

Zrušit filtr
R_2785_1_181116_7242.jpg
Akční cena

PCR Mix Roti® 3

Směs nukleotidů dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 10 mM/dNTP

Detail
R_9239_1_181016_7194.jpg

Roti®-Pol TaqS Mix (2×)

2× koncentrovaný master mix, kombinace Taq-polymerázy + nukleotidů +MgCl2 + pufru pro PCR

Detail
R_9241_1_181016_7195.jpg

Roti®-Pol TaqS Red-Mix (2×)

2× koncentrovaný master mix, kombinace Taq-polymerázy + nukleotidů +MgCl2 + pufru pro PCR a následné nanášení na gel

Detail
R_9248_1_181016_7196.jpg

Roti®-Pol Hot-TaqS Mix (2×)

2× koncentrovaný master mix, kombinace Hot Start Taq-polymerázy + nukleotidů +MgCl2 + pufru pro PCR

Detail
R_9256_1_181016_7197.jpg

Roti®-Pol Hot-TaqS Red-Mix (2×)

2× koncentrovaný master mix, kombinace Hot Start Taq-polymerázy + nukleotidů +MgCl2 + pufru pro PCR a následné nanášení na gel

Detail
R_9223_1_180827_7102.jpg

DNA polymeráza Roti®-Pol TaqS

Termostabilní rekombinantní DNA polymeráza pro PCR z bakterií Thermus aquaticus či Pyrococcus furiosus

Detail
R_9245_1_180827_7103.jpg

DNA polymeráza Roti®-Pol Hot-TaqS

Hot Start verze termostabilní rekombinantní DNA polymerázy pro PCR z bakterií Thermus aquaticus či Pyrococcus furiosus

Detail
R_9345_1_180827_7104.jpg

DNA polymeráza Roti®-Pol TaqHY

Modifikovaná High Yield verze termostabilní rekombinantní DNA polymerázy pro PCR z bakterie Thermus aquaticus

Detail
R_9346_1_180827_7105.jpg

DNA polymeráza Roti®-Pol Hot-TaqHY

Modifikovaná High Yield Hot Start verze termostabilní rekombinantní DNA polymerázy pro PCR z bakterie Thermus aquaticus

Detail
R_9344_1_181017_7198.jpg

DNA polymeráza Roti®-Pol ProofRead

Termostabilní rekombinantní DNA polymeráza pro PCR z archebakterie Pyrococcus furiosus pro vysokou přesnost PCR amplifikace

Detail
RHP501_20170721_5868.jpg

Minerální olej

Lehký bezbarvý olej pro PCR a další enzymatické reakce

Detail

Voda hypotonická, sterilní, nepyrogenní

Voda pro přípravu pufrů, odpovídá požadavkům Ph.Eur. pro "aqua purificata"

Detail

VODA

Detail
R014373_180423_3201.jpg

VODA ošetřená DEPC

Voda bez nukleáz, sterilně filtrovaná s přídavkem DEPC (diethyl pyrokarbonát) a autoklávovaná.

Detail

poly d(T)12-18 Primer

Lyofilizovaný ready-made primer pro reverzní transkripci ("sequence unspecific priming")

Detail

Random-primer mix (hexanukleotidový)

Lyofilizovaný ready-made mix primerů pro generaci prób nebo během celogenomové amplifikace

Detail
R_HP22_1_181116_7243.jpg

Random-Primer kity pro RAPD-PCR

Lyofilizovaný set primerů pro RAPD-PCR (rapid amplification of polymorphic DNA)

Detail
RK0451_20180523_5721.jpg

ATP (Adenosintrifosfát)

Adenosin-5'-trifosfát v roztoku

Detail
RK0481_20180523_6048.jpg

CTP (Cytidintrifosfát)

Cytidin-5'-trifosfát v roztoku

Detail
RK0471_20180523_6142.jpg

GTP (Guanosintrifosfát)

Guanosin-5'-trifosfát v roztoku

Detail

Ribonukleosidtrifosfáty v setu

Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů ATP, CTP, GTP a UTP o koncentraci 100 mM/NTP

Detail
RK0461_20180523_5696.jpg

UTP (Uridintrifosfát)

Uridin-5'-trifosfát v roztoku

Detail
RK054_170310_4766.jpg

ATP Na2 TRIHYDRÁT

Adenosin-5-trifosfát disodná sůl trihydrát

Detail
SK057_4767.jpg

CTP Na2 TRIHYDRÁT

Cytidin-5'-trifosfát disodná sůl trihydrát

Detail