Aktuální informace pro akcionáře

Kontakt pro akcionáře

Své dotazy posílejte na e-mailovou adresu akcionari (zavináč) p-lab . cz nebo poštou k rukám statutárního ředitele společnosti.

 

Valná hromada

Řádná valná hromada společnosti proběhla dne 5. 10. 2017, zápis je akcionářům k dispozici na vyžádání.

Pořad jednání

1.    Zahájení a volba orgánů valné hromady
2.    Zpráva Správní rady o hospodaření společnosti a účetní závěrce za hospodářský rok 2016
3.    Schválení účetní závěrky za hospodářský rok 2016 a návrhu rozdělení zisku
4.    Závěr