Pro akcionáře

Aktuální informace pro akcionáře

Pozvánka na valnou hromadu

Řádná valná hromada společnosti se uskuteční dne 10. prosince 2020 v 11 hodin v sídle společnosti viz přiložená pozvánka.

Pořad jednání:

  1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
  2. Zpráva Správní rady o hospodaření společnosti a účetní závěrce za hospodářský rok 2019 (1. dubna 2019 – 31. března 2020)
  3. Schválení účetní závěrky za hospodářský rok 2019 (1. dubna 2019 – 31. března 2020) a návrhu vypořádání ztráty
  4. Změna stanov společnosti
  5. Volba člena správní rady
  6. Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena správní rady
  7. Závěr
Kontakt pro akcionáře

Své dotazy posílejte na e-mailovou adresu akcionari (zavináč) p-lab . cz nebo poštou k rukám statutárního ředitele společnosti.