Biochemie

Zboží z kategorie

Zobrazit pouze

Dodavatel

Zrušit filtr
0120_180130_6891.jpg
V akci

Kit pro detekci proteinů ROTI®QUANT universal

Pro kvantifikaci proteinů (PCA reakce podle Biureta)

Detail
S_02501_2176.jpg
V akci

SDS

laurylsíran sodný, dodecylsulfát sodný

Detail
V akci

DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

primární fosforečnan draselný

Detail
V akci

HYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

bezvodý sekundární fosforečnan draselný

Detail
V akci

PAPAIN

z papayového latexu 30000 USP-U/mg

Detail
S2315_2241.jpg
V akci

X-β-GAL

5-brom-4-chlor-3-indoxyl-β-D-galaktosid
Kolorimetrický substrát ideální pro stanovení aktivity β-galaktosidázy.

Detail
S3908_2289.jpg
V akci

GLYCIN

kyselina aminoethanová, kyselina aminooctová

Detail
R_8259_1_181012_2292.jpg
V akci

LYSOZYM

Z vaječného bílku, bez soli a albuminu, min 35 000 FIP U/mg

Detail
R75281_20170725_lahve_2296.jpg
V akci

PROTEINÁZA K

≥30 mAnson U/mg, z hub (Tritirachium album), lyofilizovaná

Detail
S9139_2386.jpg
V akci

TWEEN® 80

polyoxyethylen-80-sorbitan monooleát, polysorbát 80
neiontový detergent

Detail
V akci

TRYPSIN

Izolovaný z prasečí slinivky, lyofilizovaný

Detail
V akci

PEPSIN z prasečího žaludku

Izolovaný z mukózy prasečího žaludku

Detail
V akci

OCTAN SODNÝ

ethanoát sodný bezvodý

Detail
R_1058_1_4857.jpg
V akci

10× PBS ROTI®-STOCK

10× koncentrovaný roztok PBS (Phosphate buffered saline)

Detail
R40471_20180219_5764.jpg
V akci

KOENZYM Q 10

ubichinon 50

Detail
R96941_20170630_5782.jpg
V akci

TWEEN® 60

polyoxyethylen-60-sorbitan monostearát, polysorbát 60
neiontový detergent

Detail
R93291_20180222_5822.jpg
V akci

ZYMOLYÁZA® 20T

≥20 U/mg, lytikáza, pro lyzi kvasinkových buněčných stěn, izolovaná z Arthrobacter luteus

Detail
R82401_20170630_6110.jpg
V akci

TWEEN® 40

polyoxyethylen-40-sorbitan monopalmiát, polysorbát 40
neiontový detergent

Detail
V akci

UREÁZA

z kanaválie (Canavalia ensiformis)
Hydroláza z rodiny amidáz, metaloenzym, štěpí močovinu na amonné a uhličitanové ionty.

Detail
V akci

β-AMYLÁZA

z ječmenného sladu, lyofilizovaná, 16-24 U/mg

Detail
R55811_20180216_6454.jpg
V akci

FAD Na2

flavin-adenin-dinukleotid disodná sůl, riboflavin-5'-adenosin difosfát disodná sůl

Detail
V akci

CHYMOTRYPSIN

α-chymotrypsin
z hovězí slinivky

Detail
V akci

KATALÁZA

z hovězích jater, sušená mrazem

Detail
R31951_20180525_6571.jpg
V akci

SUKCINÁT SODNÝ HEXAHYDRÁT

kyselina jantarová disodná sůl hexahydrát

Detail