≥30 mAnson U/mg, z hub (Tritirachium album), lyofilizovaná

CAS: 39450-01-6

  • Nespecifická proteáza se silnou proteolytickou aktivitou pro degradaci proteinů
  • Vhodné pro široké spektrum aplikací v molekulární biologii, např. pro přípravu chromozomální DNA pro pulzní elektroforézu; degradaci nukleáz během přípravy nukleových kyselin (včetně přípravy nativní RNA) aj.
  • Optimální teplota: +65 ° C (aktivita při 65 °C je cca 12x vyšší než při +25 °C, při více jak 65 °C dochází k denaturaci)
  • Bez DNáz a RNáz