Genetika

Zboží z kategorie

Zobrazit pouze

Dodavatel

Zrušit filtr
R_8267_1_181012_2184.jpg
V akci

CHLORID CESNÝ

Pro izolaci a purifikaci nukleových kyselin při ultra-centrifugaci

Detail
V akci

CHLORID LITHNÝ

Detail
RP0291_20170621_lahve_2185.jpg
V akci

CHLORID SODNÝ

Detail
S2315_2241.jpg
V akci

X-β-GAL

5-brom-4-chlor-3-indoxyl-β-D-galaktosid
Kolorimetrický substrát ideální pro stanovení aktivity β-galaktosidázy.

Detail
R_8259_1_181012_2292.jpg
V akci

LYSOZYM

Z vaječného bílku, bez soli a albuminu, min 35 000 FIP U/mg

Detail
R75281_20170725_lahve_2296.jpg
V akci

PROTEINÁZA K

≥30 mAnson U/mg, z hub (Tritirachium album), lyofilizovaná

Detail
S4621_2317.jpg
V akci

SACHARÓZA

K přípravě hustotního gradientu pro izolaci pomocí centrifugace.

Detail
S2316_CN08_2322.jpg
V akci

IPTG

isopropyl-β-D-thiogalaktosid

Detail
R_63511_2379.jpg
V akci

AGARÓZA LOW MELT Roti®garose

Agaróza s nízkou teplotou tání 65,5 °C

Detail
R_22671_2381.jpg
V akci

AGARÓZA NEEO ULTRA-QUALITY Roti®garose

Agaróza s nízkou hodnotou EEO umožňuje rychlé a účinné dělení molekul nukleových kyselin

Detail
R604371_170316_3153.jpg
V akci

ROTI®-Transform

Sterilní kit pro přípravu kompetentních buněk E. coli

Detail
R_30611_182506_3186.jpg
V akci

Pufr 10× TBE ROTIPHORESE®

Koncentrovaný pufr (10x TBE) pro přípravu sekvenčních gelů a pro elektroforézu

Detail
V akci

VODA

Detail
R_14311_3801.jpg
V akci

DNA sekvenační kit ROTIPHORESE®

Sada roztoků pro přípravu gelu pro produkty sekvenační reakce

Detail
SAE73_3838.jpg
V akci

ISOPROPYLALKOHOL

propan-2-ol, 2-propanol

Detail
R_T834_1_4713.jpg
V akci

100 bp DNA-marker ekvimolární

DNA marker a pufr pro přípravu gelů v jednom

Detail
RK054_170310_4766.jpg
V akci

ATP Na2 TRIHYDRÁT

Adenosin-5-trifosfát disodná sůl trihydrát

Detail
SK057_4767.jpg
V akci

CTP Na2 TRIHYDRÁT

Cytidin-5'-trifosfát disodná sůl trihydrát

Detail
SK056_4768.jpg
V akci

GTP Na2 TRIHYDRÁT

Guanosin-5'-trifosfát disodná sůl trihydrát

Detail
SK055_4769.jpg
V akci

UTP Na3 TRIHYDRÁT

Uridin-5'-trifosfát trisodná sůl trihydrát

Detail
R_2810_1_4848.jpg
V akci

50 bp DNA-marker

Detail
R_8546_5555.jpg
V akci

Kit pro izolaci plazmidů Roti®-Prep Plasmid MINI-XL

Pro rychlou izolaci plazmidové DNA z 5-15 ml bakteriální kultury

Detail
R_8472_5557.jpg
V akci

Kit pro izolaci genomové DNA Roti®-Prep Genomic DNA MINI

Pro izolaci genomové DNA z různých typů vzorků

Detail
R_8485_5562.jpg
V akci

Kit pro izolaci RNA Roti®-Prep RNA MINI

Pro izolaci RNA z eukaryotických buněk, bakterií, tkání a biopsií

Detail