Směs nukleotidů dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 10 mM/dNTP