Média a reagencie pro buněčné kultury

Zboží z kategorie

Zobrazit pouze

Dodavatel

Zrušit filtr
9044_171027_6777.jpg

Médium MEM Eagle / Earle´s ROTI®-CELL

Minimální Esenciální Médium pro široké spektrum savčích buněčných typů

Detail
9056_171027_6778.jpg

Médium MEM Eagle / Hanks´ ROTI®-CELL bez L-glutaminu

Detail
9058_171027_6779.jpg

Médium MEM-Alpha / Eagle ROTI®-CELL

Média pro kultivaci buněk kostní dřeně a amniotických buněk pro analýzu chromozomů

Detail

Médium MEM (E-MEM, MEM Eagle, Minimum Essential Media - Eagle)

Minimální Esenciální Médium (E-MEM) pro široké spektrum savčích buněčných typů.

Detail

Médium DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium)

DMEM média se používají obecně v řadě aplikací pro kultivaci buněčných kultur savčích buněk

Detail

Médium DMEM : F12 (1:1 Mixture)

Kombinuje bohatost média F12 a vyšší koncentrace složek média DMEM

Detail

Médium IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium)

Médium IMDM pro rychle rostoucí buňky

Detail

Médium RPMI-1640

RPMI médium má obecné použití s řadou aplikací pro savčí buňky, především pro hematopoetické buňky.

Detail

Ham's F-12 médium s L-glutaminem

Detail

Ostatní klasická média

Detail

Roztoky solí

Detail

Pufry pro buněčné kultury

Detail

Reagencie na sklízení buněk

Detail

L-glutamin pro buněčné kultury

Detail

Voda pro buněčné kultury

Připravená ultrafiltrací, reverzní osmózou, deionizací, destilací a sterilizovaná filtrací

Detail

Doplňky médií pro buněčné kultury

Detail

Antibiotika a antimykotika pro buněčné kultury

Detail

Ostatní reagencie pro buněčné kultury

Detail

Médium bezsérové UltraCULTURE

Kompletní médium na bázi DMEM:F12 pro kultivace různých typů savčích buněk

Detail

Média pro krevní buňky X-VIVO

Média bez exogenních růstových faktorů či umělých stimulátorů a nedefinovaných složek

Detail

Média pro renální buňky

Detail

Médium pro NHBE - bronchiální/tracheální epitelové buňky

Detail

Médium pro endoteliální buňky

Detail

Médium pro fibroblasty

Detail