Zamrazovací médium pro dlouhodobé uchovávání embryonálních kmenových buněk a indukovaných pluripotentních kmenových buněk

  • Bez séra, neobsahuje hovězí sérový albumin ani jiné živočišné složky
  • Obsahuje pouze lidský albumin
  • Obsahuje 10 % DMSO pro zamezení tvorby ledových krystalků
  • Umožňuje dlouhodobé skladovaní buněk při -80 °C až -196 °C
  • Připraveno pro okamžité použití
  • Dlouhé datum trvanlivosti