Izolace a purifikace nukleových kyselin

Zboží z kategorie

Zobrazit pouze

Dodavatel

Zrušit filtr
RP0291_20170621_lahve_2185.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

CHLORID SODNÝ

Detail
S4855_A411_5429_AE15_2278.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

TRIS

tris-(hydroxymethyl)-aminomethan

Detail
SAE73_3838.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

ISOPROPYLALKOHOL

propan-2-ol, 2-propanol

Detail
R_8546_5555.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

Kit pro izolaci plazmidů Roti®-Prep Plasmid MINI-XL

Pro rychlou izolaci plazmidové DNA z 5-15 ml bakteriální kultury

Detail
R_8485_5562.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

Kit pro izolaci RNA Roti®-Prep RNA MINI

Pro izolaci RNA z eukaryotických buněk, bakterií, tkání a biopsií

Detail
R_9319_1_181003_7181.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

Izolace RNA Roti®ZOL

Jednoduchá a rychlá izolace RNA ve dvou krocích

Detail
R798473_R798573_11563_0038_19802_2064.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

ROTI®-FENOL (roztok v TE pufru)

Redestilovaný fenol, ekvilibrovaný v TRIS/EDTA pufru, pod argonem, pro izolaci nukleových kyselin

Detail
R798473_R798573_11563_0038_19802_2063.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

ROTI®-AQUA-FENOL

Nasycený vodný roztok, pro izolaci RNA, pod argonem

Detail
R798473_R798573_11563_0038_19802_3176.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

ROTI®-FENOL/CHLOROFORM/ISOAMYLALKOHOL (roztok v TE pufru)

Směs redestilovaného fenolu ekvilibrovaného v TRIS/EDTA pufru, chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 25 : 24 : 1, pod argonem, pro extrakci nukleových kyselin

Detail
R798473_R798573_11563_0038_19802_3200.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

ROTI®-AQUA-FENOL (P/C/I)

Nasycený vodný roztok fenolu v chloroformu a isoamylalkoholu v poměru
25 : 24 : 1, pod argonem, pro extrakci nukleových kyselin

Detail
R_8267_1_181012_2184.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

CHLORID CESNÝ

Pro izolaci a purifikaci nukleových kyselin při ultra-centrifugaci

Detail
S4621_2317.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

SACHARÓZA

K přípravě hustotního gradientu pro izolaci pomocí centrifugace.

Detail
R_8259_1_181012_2292.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

LYSOZYM

Z vaječného bílku, bez soli a albuminu, min 35 000 FIP U/mg

Detail
R75281_20170725_lahve_2296.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

PROTEINÁZA K

≥30 mAnson U/mg, z hub (Tritirachium album), lyofilizovaná

Detail
R93291_20180222_5906.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

ZYMOLYÁZA® 100T

≥100 U/mg, lytikáza, pro lýzu kvasinkových buněk, izolovaná z Arthrobacter luteus

Detail
R93291_20180222_5822.jpg
Akční cena do 31.12. 2021

ZYMOLYÁZA® 20T

≥20 U/mg, lytikáza, pro lyzi kvasinkových buněčných stěn, izolovaná z Arthrobacter luteus

Detail
QBH2_3249.jpg

Blokové lázně s vyměnitelnými bloky | GRANT

Čistší, efektivnější a levnější alternativa srovnatelných vodních lázní

Detail
E03701_2061.jpg

ETHANOL

ethylalkohol, líh

Detail
R01503_20180525_2083.jpg

POLYETHYLENGLYKOL 6000 ROTIPURAN®

polyethylenoxid

Detail
11010025_PT1200E_2156.jpg

Homogenizátor ruční POLYTRON® | KINEMATICA

Pro mechanickou dispergaci a emulgaci malých objemů materiálů za mokra

Detail

OCTAN AMONNÝ

ethanoát amonný

Detail

OCTAN SODNÝ TRIHYDRÁT

trihydrát ethanoátu sodného

Detail

CHLORID LITHNÝ

Detail
S0035_2355.jpg

GUANIDIN HYDROCHLORID

hydrochlorid guanidinu
Činidlo pro reverzibilní denaturaci a renaturaci proteinů

Detail