Izolace a purifikace nukleových kyselin

Zboží z kategorie

Zobrazit pouze

Dodavatel

Zrušit filtr
Akční cena

CHLORID LITHNÝ

Detail
RP0291_20170621_lahve_2185.jpg
Akční cena

CHLORID SODNÝ

Detail
SAE73_3838.jpg
Akční cena

ISOPROPYLALKOHOL

propan-2-ol, 2-propanol

Detail
R_8546_5555.jpg
Akční cena

Kit pro izolaci plazmidů Roti®-Prep Plasmid MINI-XL

Pro rychlou izolaci plazmidové DNA z 5-15 ml bakteriální kultury

Detail
R_8485_5562.jpg
Akční cena

Kit pro izolaci RNA Roti®-Prep RNA MINI

Pro izolaci RNA z eukaryotických buněk, bakterií, tkání a biopsií

Detail
R_8503_5566.jpg
Akční cena

Kit pro purifikaci PCR produktů Roti®-Prep PCR Purification

Pro zkoncentrování a purifikaci PCR produktů

Detail
R_8510_5568.jpg
Akční cena

Kit pro extrakci DNA z agarózového gelu Roti®-Prep Gel Extraction

Pro extrakci DNA z agarózového gelu

Detail
R_8472_5557.jpg
Akční cena

Kit pro izolaci genomové DNA Roti®-Prep Genomic DNA MINI

Pro izolaci genomové DNA z různých typů vzorků

Detail
R_8267_1_181012_2184.jpg
Akční cena

CHLORID CESNÝ

Pro izolaci a purifikaci nukleových kyselin při ultra-centrifugaci

Detail
S4621_2317.jpg
Akční cena

SACHARÓZA

K přípravě hustotního gradientu pro izolaci pomocí centrifugace.

Detail
R_8259_1_181012_2292.jpg
Akční cena

LYSOZYM

Z vaječného bílku, bez soli a albuminu, min 35 000 FIP U/mg

Detail
R75281_20170725_lahve_2296.jpg
Akční cena

PROTEINÁZA K

≥30 mAnson U/mg, z hub (Tritirachium album), lyofilizovaná

Detail
R93291_20180222_5822.jpg
Akční cena

ZYMOLYÁZA® 20T

≥20 U/mg, lytikáza, pro lyzi kvasinkových buněčných stěn, izolovaná z Arthrobacter luteus

Detail
QBH2_3249.jpg

Blokové lázně s vyměnitelnými bloky | GRANT

Čistší, efektivnější a levnější alternativa srovnatelných vodních lázní

Detail
E03701_2061.jpg

ETHANOL

ethylalkohol, líh

Detail
R01503_20180525_2083.jpg

POLYETHYLENGLYKOL 6000 ROTIPURAN®

polyethylenoxid

Detail
11010025_PT1200E_2156.jpg

Homogenizátor ruční POLYTRON® | KINEMATICA

Pro mechanickou dispergaci a emulgaci malých objemů materiálů za mokra

Detail

OCTAN AMONNÝ

ethanoát amonný

Detail

OCTAN SODNÝ TRIHYDRÁT

trihydrát ethanoátu sodného

Detail
S4855_A411_5429_AE15_2278.jpg

TRIS

tris-(hydroxymethyl)-aminomethan

Detail
S0035_2355.jpg

GUANIDIN HYDROCHLORID

hydrochlorid guanidinu
Činidlo pro reverzibilní denaturaci a renaturaci proteinů

Detail
R_CXH8_190706_2142.jpg

Mikrohomogenizátory

Pro resuspendování lyofylizovaných produktů a homogenizaci vzorků a tkání v mikrozkumavkách

Detail
011230_MiniMix100PCC_2799.jpg

Homogenizátor MiniMix® a BagMixer® | INTERSCIENCE

Mixér pracující na principu drcení vzorku ve sterilních sáčcích pomocí kmitajících lamel

Detail
PHMT-PSC24_2913.jpg

Inkubátor/třepačka pro mikrozkumavky PHMT | GRANT-BIO

Kompaktní bloková lázeň - inkubátor s třepačkou pro mikrozkumavky se zvýšenou kapacitou

Detail