Organické látky dusíkaté

Zboží z kategorie

Zobrazit pouze

Dodavatel

Zrušit filtr
SA154_4853.jpg
Akční cena

AEBSF HYDROCHLORID

4-(2-aminoethyl)benzensulfonyl fluorid hydrochlorid

Detail
S3054_2390.jpg
Akční cena

EGTA

kyselina ethylenglykol-di-(2-aminoethylether)-tetraoctová

Detail
R66331_20170630_6119.jpg
Akční cena

TETRABUTYLAMONIUM BROMID

TBAB

Detail
R14481_20180324_7009.jpg
Akční cena

TETRABUTYLAMONIUM FLUORID

TBAF

Detail
R50261_20170630_6342.jpg
Akční cena

TETRABUTYLAMONIUM HYDROXID

TBAH

Detail
R47351_20170630_6308.jpg
Akční cena

TETRABUTYLAMONIUM JODID

TBAI

Detail
S4747_2335.jpg
Akční cena

TETRAMETHYLAMONIUM CHLORID

TMACl

Detail
S3494_2347.jpg

DIACETYLMONOXIM

2,3-butandionmonoxim, butan-2,3-dionmonoxim

Detail
R06601_20180312_6984.jpg

1,4-DIISOKYANATOBUTAN

BDI, 1,4-butandiisokyanát, tetramethylendiisokyanát

Detail
S2677_2351.jpg

DIMETHYLGLYOXIM

diacetyldioxim, biacetyldioxim
Čugajevovo činidlo

Detail
S6749_2368.jpg

AMID KYSELINY MRAVENČÍ

Formamid

Detail
SHN45_2372.jpg

N,N-DIMETHYLACETAMID

Detail
R09701_180927_7171.jpg

N,N'-DIMETHYL-3,3'-DITHIODIPROPIONAMID

3,3'-dithiobis(N-methylpropionamid)

Detail
R06621_20180315_6985.jpg

N,N'-DIMETHYLPROPYLEN MOČOVINA

DMPU N,N'-dimethyl-N,N'-trimethylen močovina
Polární aprotické rozpouštědlo, náhrada za hexamethylfosforamid (HMPA)

Detail
R06101_20180312_6983.jpg

(R)-(+)-2-METHYL-2-PROPANSULFINAMID

(R)-(+)-terc-butylsulfinamid

Detail
R14421_20180319_6993.jpg

(S)-(-)-2-METHYL-2-PROPANSULFINAMID

(S)-(-)-terc-butylsulfinamid

Detail
S2317_2361.jpg

MOČOVINA

karbamid, urea, diamid kyseliny uhličité, diamid karbonylu

Detail
R07561_190822_7514.jpg

TETRAMETHYLMOČOVINA

TMU, tetramethylurea

Detail
R86461_20170725_5642.jpg

THIOACETAMID

TAA, thioacetimidová kyselina

Detail
T10101_170310_2367.jpg

THIOMOČOVINA

thiokarbamid

Detail
R44621_20170728_5969.jpg

VANILYLAMID KYSELINY PELARGONOVÉ

nonylvanylamid, umělý kapsaicin

Detail
6827_2339.jpg

ACETONITRIL

nitril kyseliny octové, methylkyanid

Detail
R56671_20170725_6164.jpg

p-NITROBENZALDEHYD

4-nitrobenzaldehyd

Detail
R42241_20170725_5613.jpg

o-NITROBENZALDEHYD

2-nitrobenzaldehyd

Detail