Kompletní médium na bázi DMEM:F12 pro kultivace různých typů savčích buněk

  • Médium doplněné inzulinem, transferinem a purifikovanými sérovými proteiny včetně albuminu
  • Podporuje fúzi buněk při tvorbě hybridomů, růst adherentních i neadherentních savčích buněk
  • Podporuje tvorbu virových partikulí při přípravě vakcín