Směs nukleotidů dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 2 mM/dNTP