Směs nukleotidů dATP, dTTP, dGTP a dCTP o koncentraci 10 mM/dNTP a pH 7,0 ±0,1