Pro kvantifikaci proteinů (PCA reakce podle Biureta)

  • Ekvivalent k BCA testu
  • Velmi snadná manipulace
  • Vysoká odolnost vůči detergentům, solím a alkoholům
  • Vysoce citlivé měření až do 0,5 μg proteinu
  • Lineární rozsah měření od 0,5 do 200 μg proteinů
  • Měření se standardními filtry (vlnová délka 492 nm) nebo vlnová délka 503 nm
  • Zrychlená reakce a zvýšená citlivost při mírném teple
  • Kolorimetrický test pro detekci a kvantifikaci rozpustných proteinů