C.I. 45380, 2',4',5',7'-tetrabromfluorescein disodná sůl

CAS: 17372-87-1 Vzorec: C20H6Br4Na2O5

  • Eosin Y je slabě kyselé fluorescenční barvivo které barví cytoplazmu červeně
  • Použití např. Hemotoxylin-Eosinové (H&E) barvení, barvení spor a další