v kombinaci s oxidem železitým je vhodný k vizualizaci acetylsalicyliové kyseliny a paracetamolu pomocí TLC

CAS: 13746-66-2 Vzorec: K3[Fe(CN)6]