C.I. 46005, Basic Orange 14
Fluorescenční indikátor

CAS: 10127-02-3 Vzorec: C17H20Cl3N3Zn

  • Fluorescenční barvivo
  • Použitelné k diferenciaci dsDNA (zelená fluorescence) a ssDNA/RNA (červená fluorescence), k vitálním testům ke stanovení živých buněk
  • Rozpustné ve vodě a EtOH