C.I. 52015, 3,7-bis(dimethylamino)-fenothiazin-5-ium-chlorid, Basic Blue 9
Ve vodě rozpustné barvivo, neinterkaluje mezi páry bazí v DNA.

CAS: 61-73-4 Vzorec: C16H18ClN3S

  • Pro mikroskopii, barvení nukleových kyselin v polyakrylamidových gelech, barvení krevních buněk
  • Nukleové kyseliny se jeví jako modré proužky; detekční limit 20 ng/proužek