Pro fluorescenční barvení DNA

CAS: 25535-16-4 Vzorec: C27H34I2N4

  • Stejně jako Ethidiumbromid se vmezeřuje mezi jednotlivé páry bazí v DNA
  • Skladujte při 4° C ve tmě!
  • Používám k detekci mykoplasmy v buněčných kulturách, ke kvantitativnímu měření DNA a ke counter-barvení chromozomů
  • V Annexin barvení je používán ke counter-barvení jader (detekce apoptotických buněk)