Pro izolaci a kultivaci mikroorganismů nenáročných i náročných na výživu