tetrazoliová červeň, TTC, TTZ, TPTZ
Pro vitální barvení buněk, pro mikrobiologii a histochemii

CAS: 298-96-4 Vzorec: C19H15ClN4

  • Používaný v biochemii pro měření aktivity dehydrogenáz a ve vitálním barvení k detekci živých buněk skrze redukci tetrazolia na formazan
  • Dále může být použit k měření obsahu bakterií v kapalinách v potravinářské analýze a k měření vitality semen
  • V mikrobioligii se používá k odlišení mezi koliformními a nekoliformními bakteriemi
  • V TLC je ideálním sprejovým reagentem na redukující cukry, kortikosteroidy a další redukující činidla