Koncentrovaný pufr SSC ve formě prášku pro Southern- a Northern hybridizaci (1 sáček/1000 ml)

  • Exaktně předvážený práškový pufr SSC pro rychlou a snadnou přípravu roztoku citronanu sodného a chloridu sodného
  • Roztok 20× SSC se připraví rozpuštěním jednoho sáčku v 1000 ml vysoce čisté vody
  • Připravený roztok může být sterilizován filtrací (0,22 µm) nebo autoklávováním