BCIP-p-toluidin
Histochemický substrát fosfatázy

CAS: 6578-06-9 Vzorec: C15H15N2O4BrClP

  • V kombinaci s NBT je ideálním kolorimetrickým činidlem pro stanovení aktivity alkalické fosfatázy, zejména v imunohistochemických procedurách.
  • Enzymatickou defosforylací BCIP dochází ke konverzi na indoxyl, který následně tautomeruje na keton.
  • V bazickém prostředí tento keton dimeruje a tím uvolňuje H+ ionty.
  • Barvivo se sráží v těsné blízkosti fosfatázy, tudíž je její umístění slabě zbarveno.
  • Zvýraznění zbarvení se dosáhne aplikací NBT.
  • Snadno rozpustný v DMF (20 mg/ml), téměř nerozpustný ve vodě.