trideuteriummethylkyanid
Pro nukleární magnetickou rezonanci

CAS: 2206-26-0 Vzorec: CD3CN