roztoky ke stanovení acido detergentní vlákniny (acidic detergent fibre) a ke stanovení neutrálně detergentní vlákniny (neutral detergent fibre)
ADF a NDF testy jsou využívány zejména k určení výživové hodnoty zvířecího krmiva

  • dle metodické příručky VDLUFA, 3. vydání