4-(2-aminoethyl)benzensulfonyl fluorid hydrochlorid

CAS: 30827-99-7 Vzorec: C8H10FNO2S · HCl

  • Inhibitor serinové proteázy
  • Ireverzibilní inhibice trypsinu, chymotrypsinu, plasminu, kallikreinu a thrombinu sulfonací funkčních skupin
  • Díky nízké toxicitě je AEBSF vhodnou alternativou pro PMSF
  • Rozpustný ve vodě, optimální pH 6,5 (labilní v alkalickém prostředí)