Standardní selektivní RBC agar pro počítání kvasinek a plísní

  • Přídavek chloramfenikolu inhibuje růst bakterií
  • Bengálská červeň limituje velikost houbových kolonií, a tím brání přerůstání pomalu rostoucích druhů rychle rostoucími druhy