Pro izolaci, diferenciaci a kultivaci kvasinek a hub

  • Doporučeno pro růst a identifikaci Candida albicans