Vodný 30% roztok akrylamidu s přídavkem 0,8% bisakrylamidu (poměr 37,5:1) pro přípravu elektroforetických gelů

  • Roztok vhodný pro analýzu proteinů/peptidů >15 kD a fragmentů DNA