Vodný 40% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 29:1) pro přípravu elektroforetických gelů

  • Roztok vhodný pro analýzu proteinů/peptidů <30 kD, oligonukleotidů DNA a pro long-run sekvenování