Vodný 40% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 37,5:1) pro přípravu elektroforetických gelů

  • Roztok vhodný pro analýzu proteinů/peptidů >15 kD a fragmentů DNA