Hovězí sérový albumin bez biotinu, práškový, min 98 %

CAS: 90604-29-8

  • Testovaný na nepřítomnost biotinu, vhodný pro molekulární biologii (pro stabilizaci proteinů, enzymů a protilátek, jako blokující činidlo při hybridizaci, pro všechny biotin/streptavidinem zprostředkované testy)
  • BSA získaný z čerstvé hovězí plazmy Cohnovou frakcionací a následnou krystalizací z alkoholového roztoku při nízké teplotě