Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Vzorec: As

  • "Traceable to SRM from NIST"
  • Kyselina je čištěna pomocí destilace pod bodem varu
  • Pro přípravu roztoku je použita voda a kyselina nejvyšší kvality
  • Složení standardu je ověřeno gravimetricky a pomocí ICP
  • Roztok připraven z vysoce čistého materiálu (obvykle min 99,999 %)