C.I.41000, 4,4'-(dimethylamino]-benzofenonimidhydrochlorid, Basic Yellow 2

CAS: 2465-27-2 Vzorec: C17H22ClN3

  • Auramin O se používá k detekci acidorezistentních bakterií (např. mykobakterií) v histologických sekcích